مطالب مرتبط:

واکنش‌های بین‌المللی در پیوند به حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود!

در ادامه واکنش‌های بین المللی به حمله مرگبار بر شفاخانه سردار محمد داوود خان در کابل، شورای امنیت سازمان ملل مت...

مطالب اخیر