مطالب مرتبط:

ارقام ضد و نقیض در مورد تلفات حمله اخیر در کابل!

در مورد تلفات حمله دیروز بر شفاخانه سردار محمد داوود خان در کابل، ارقام ضد و نقیض به نشر رسیده‌است. رئیس شفاخان...

مطالب اخیر