مطالب مرتبط:

واگذاری خدمات قنسولی وزارت خارجه به یک شرکت خصوصی

وزارت امور خارجه ، مسوولیت خدمات قنسولی این وزارت را که شامل تایید اسناد تحصیلی،تایید تذکره و اوراق ازدواج می‌ش...

مطالب اخیر