مطالب مرتبط:

نیروهای امنیتی نباید در ارائه خدمات امنیتی، سیاسی و سلیقه ای عمل کنند

شورای مردمی جنبش روشنایی می‏ گوید: تنها راه تامین ثبات، امنیت و همزیستی مسالمت آمیز در کشور، تحقق عدالت و برخور...

مطالب اخیر