مطالب مرتبط:

در کانکور امسال بیش از ۲۰۰ هزار نفر با هم رقابت می‌کنند

وزیر تحصیلات عالی کشور می‌گوید: در کانکور امسال بیش از ۲۰۰ هزار تن ثبت نام کرده‌اند که حدود 62 هزار آنان به موس...

مطالب اخیر