مطالب مرتبط:

رحیمی: نتایج تحقیقات حملۀ اخیر کابل با مردم شریک می‌گردد

حکومت افغانستان می‎گوید که سرگرم تحقیق و بررسی چگونگی وقوع حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان است. ریاست اجرا...

مطالب اخیر