مطالب مرتبط:

رنجبر: دستگاه دولتی باید از وجود افراد ستون پنجم تصفیه شود

انجمن حقوق دانان دموکرات افغانستان می‌‍‌‌‌گوید هرگاه حکومت اقدام به تصفیه دستگاه دولتی بخصوص نهاد‌های امنیتی و ...

مطالب اخیر