مطالب مرتبط:

افراد داعش چند مقبره و زیارتگاه را به آتش کشیدند

افراد وابسته به گروه داعش در دو قریه ولسوالی درزاب جوزجان، چند مقبره و زیارتگاه‌ را تخریب کرده و آتش زده‌اند.

مطالب اخیر