مطالب مرتبط:

جایگزین راه حل دو کشور، آپارتاید “اسرائیل” است

وزیر خارجه انگلیس در اظهاراتی درباره شرایط حاکم بر مذاکرات صلح فلسطین و رژیم "اسرائیل" هشدار داد.

مطالب اخیر