مطالب مرتبط:

دیگه چه گپ است؟

ما افغانستانی‌ها در احوال پرسی‌های مان یک سؤال را بارها از جانب مقابل مان می‌پرسیم: «چه گپ‌ها است؟ «و برای تأکی...

مطالب اخیر