مطالب مرتبط:

خبر ساعت ده، ۰۹ اسد ۱۳۹۵

شورشیان مرتبط به گروه موسوم به داعش ظاهرا در جریان یک ماه حاکمیت شان بر ولسوالی کوت ننگرهار از هیچ نوع ظلمی بر باشنده گان این ولسوالی دریغ نکرده اند

مطالب اخیر