مطالب مرتبط:

شاهراه کندز- تخار از طرف شب در کنترول مخالفان مسلح است

مطالب اخیر