مطالب مرتبط:

رئیس جمهورغنی با شماری از زنان بیوه دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز به مناسبت روز جهانی زن با شماری از زنان بیوه و همچن...

مطالب اخیر