مطالب مرتبط:

آمریکا ۱۰۰۰ نیروی ذخیره به کویت اعزام می کند

کاخ سفید در حالی طرح ادعایی پنتاگون در مبارزه با داعش را بررسی می کند که برخی منابع از احتمال اعزام یک هزار نیر...

مطالب اخیر