مطالب مرتبط:

ایران حمله تروریستی به شفاخانه 400 بستر کابل را محکوم کرد

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، حمله تروریستی به شفاخانه ۴۰۰ بستر کابل را به شدت محکوم کرد.

مطالب اخیر