مطالب مرتبط:

امضای پیمان امنیتی، صدر درصد به ضرر ما تمام شده است

حملات مرگبار انتحاری و دهشت افکنانه همه روزه از شهروندان افغانستان قربانی می گیرد و روز گذشته هم حمله بر بیمارس...

مطالب اخیر