مطالب مرتبط:

شهرداری هرات، ریاست فوائد عامه و شورای ولایتی این شهر را به رشوه خواری متهم کرد

شهردار هرات طی کنفرانس خبری شورای ولایتی و انجینر طرف قرارداد فوائد عامه را متهم به رشوه خواری کرد شهردار هرات گفت که آنها در بدل امضای یک قرارداد ۸ هزار دالر از شهرداری پول خواسته اند

مطالب اخیر