مطالب مرتبط:

تفاوت های ارزشی تبعیض زا در افغانستان

تبعیض جنسیتی، تبعیض قومی، زبانی، و... همه یکسان مردود اند، اگر به ملت شدن می‌اندیشیم. 3 جولای سال 2000 بود که ا...

مطالب اخیر