مطالب مرتبط:

50 هزار هموطن از مرز تورخم و چمن عبور کردند

بیش از 50 هزار افغانستانی به کشور بازگشتند. به گزارش تلویزیون یک، در دو روز گذشته که مرزهای تورخم و چمن به روز ...

مطالب اخیر