مطالب مرتبط:

اهدای ۲۰ هزار سی سی خون به شفاخانه ایمرجنسی هلمند

پیام آفتاب: فعالان مدنی در پاسخ به تقاضای مسئولین، به شفاخانه ایمرجنسی هلمند ۲۰ هزار سی سی خون به قربانیان جنگ،...

مطالب اخیر