مطالب مرتبط:

خارجی ها، برای رسیدن به هدفشان هر کاری می کنند

حمله به بزرگترین شفاخانه نظامی افغانستان، چهل کشته و بیش از نود زخمی، جای گذاشت. ادامه جنگ در این روزها نگرانی ...

مطالب اخیر