مطالب مرتبط:

فقط با تقبیح انتحاری ها مشکل کشور حل می شود؟

اینبار نوبت شفاخانه چهار صد بستر کابل و هدف قتل مریض ها و مجروحین عملیات تروریستی کابل باز هم قربانی گرفت تعداد...

مطالب اخیر