مطالب مرتبط:

همکاری هایی که با تروریستان شفاخانه شده است

رفتن به داخل شفاخانه 400 بستر نظامی برای افراد غیر دولتی گذشتن از هفت‌خوان رستم است. کمره‌های امنیتی، اسکن، چند...

مطالب اخیر