مطالب مرتبط:

استفاده از کودکان در گروه های افراطی

مخالفین مسلح در افغانستان برای انجام عملیات های انتحاری خود از کودکان استفاده می کنند. وزارت داخله افغانستان با...

مطالب اخیر