مطالب مرتبط:

رییس جمهور غنی از بیمارستان چهارصد بستر و زخمیان حملۀ روز گذشته دیدار کرد

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان شام روز گذشته پس از حمله بالای بیمارستان چهارصد بستر کابل، از بخش‌های مختلف این شفاخانه دیدار کرد.

مطالب اخیر