مطالب مرتبط:

طنز: ماجرای قصابی در شفاخانه 400 بستر کابل

چهار مهاجم به راحتی می روند داخل شفاخانه 400 بستر در کابل و بالاتر از صد نفر را قصابی می کنند، مقامات امنیتی در...

مطالب اخیر