مطالب مرتبط:

شناسنامه اشخاص مقیم پاکستان باطل می شود

شناسنامه بیش از 100 هزار تن از افغانستانی های مقیم پاکستان باطل خواهد شد. به گزارش روزنامه پاکستان (دان)، بلیغ ...

مطالب اخیر