مطالب مرتبط:

دور جدید مذاکرات سوریه در ۲۴ مارچ برگزار می شود

استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه، خواهان برگزاری دور جدید مذاکرات سوریه در ۲۳ مارچ (۳ حمل) در ...

مطالب اخیر