مطالب مرتبط:

شکایت رسمی حکومت از پاکستان در سازمان ملل

حکومت افغانستان رسما از پاکستان در سازمان ملل شکایت کرد. در این شکایتنامه آمده است که، از سازمان ملل متحد خواها...

مطالب اخیر