مطالب مرتبط:

عیادت رئیس جمهور غنی از مجروحین حمله تروریستی به شفاخانه سردار محمدداودخان کابل

محمد اشرف غنی؛ رئیس جمهور پس از سرکوب تروریستان در حمله به شفاخانه سردار محمد داودخان توسط نیروهای امنیتی،...

مطالب اخیر