مطالب مرتبط:

یوناما حمله تروریستی بر شفاخانه 400 بستر کابل را محکوم کرد

معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) حمله گروهی تروریست های مسلح بر شفاخانه سردار محمد داوود خان کابل ر...

مطالب اخیر