مطالب مرتبط:

غنی، فرمان عفو و تخفیف مجازات تعدادی از زندانیان زن را صادر کرد

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور به مناسبت ۸ مارچ روز جهانی همبستگی زنان، فرمان عفو و تخفیف مجازات بعضی زنان و مر...

مطالب اخیر