مطالب مرتبط:

آب در آینده افغانستان نقش بسیار ویژه ای دارد

مدیریت آب درون کشور هم برنامه کلانی است که دولت ها در افغانستان تا اکنون در این زمینه موفق به کاری نشده اند. به...

مطالب اخیر