مطالب مرتبط:

پاکستان حامی تروزیرم است نه قربانی

امروز مرز پاکستان برای 48 ساعت باز شد. چند روز قبل وزارت امور خارجه افغاستان فهرستی را به اسلام آباد فرستاده اس...

مطالب اخیر