مطالب مرتبط:

صفحه تویتر ریاست اجراییه هک گردید

هکر های ناشناس صفحه تویتر ریاست اجراییه را هک نمودند و این صفحه از شب گذشته به این سوء از کنترول تیم رسانه‌ای و تخنیکی ریاست اجراییه خارج گردیده است

مطالب اخیر