مطالب مرتبط:

یوناما حمله بر شفاخانه نظامی در کابل را محکوم کرد

هیات معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) حمله گروهی بر شفاخانه سردار محمد داوود خان در کابل را محکوم ...

مطالب اخیر