مطالب مرتبط:

حدیث روز: چرا کفار بر ما مسلط شده اند؟

«اذا نقضوا العهد سلط الله علیهم عدوهم» (علل الشرایع، ص 584، ح 26) هرگاه مردم عهدهای خود را بشکنند و به آن وفا ن...

مطالب اخیر