مطالب مرتبط:

صف کیلومتری افغان‌ها برای عبور و مرور از مرز پاکستان در آخرین روز مهلت دو روزه

براساس گزارش‌ها از مرز پاکستان و افغانستان، در دومین و آخرین...

مطالب اخیر