مطالب مرتبط:

رادمنش: در حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان بیش از ۳۰ تن کشته شدند

حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان بیش از سی کشته شده و حدود...

مطالب اخیر