مطالب مرتبط:

واکنش‌های ملی و بین‌المللی در مورد حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان

محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغاÙ...

مطالب اخیر