مطالب مرتبط:

غنی: حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود حمله بر مردم افغانستان است

محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغاÙ...

مطالب اخیر