مطالب مرتبط:

شورای عالی صلح از سفر هیئت طالبان به چین استقبال کرد

شورای عالی صلح افغانستان دعوت چین از هیئت طالبان را تلاش دوست...

مطالب اخیر