مطالب مرتبط:

غنی: اشتراک زنان در انتخابات برای ختم خشونت علیه آن‌ها مؤثر است

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تأکید می کند که نقش زنان دØ...

مطالب اخیر