مطالب مرتبط:

کابل از ادامه تخطی‌های پاکستان به سازمان ملل متحد شکایت کرد

حکومت افغانستان از ادامه حملات راکتی پاکستان و نقض حریم هوایÛ...

مطالب اخیر