مطالب مرتبط:

حمله کابل؛ تروریست ها چگونه عمل می کنند؟

حمله امروز در عین حال، یک وجه پرسش برانگیز دیگر هم داشت و آن اینکه داعش به عنوان یک گروه تروریستی نوظهور در افغ...

مطالب اخیر