مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی از وقوع حادثۀ ترافیکی در ولایت بدخشان شدیداً متأثر گردید

ارگ، کابل محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، از وقوع حادثۀ ترافیکی در ولایت بدخشان که در اثر آن ۱۱ تن از محصلین جان های شانرا از دست دادند، اظهار تاسف کرده و شدیداً اندوهگین گردید

مطالب اخیر