مطالب مرتبط:

اعتراضات مردمی به تقرری های دولتی

ده ها تن از شهروندان ولایت غزنی در اعتراض به تقرری های اخیر در این ولایت دست به تظاهرات زدند

مطالب اخیر