مطالب مرتبط:

اسماعیل خان: دامنهٔ جنگ افغانستان برخی از کشورهای منطقه را دربر خواهد گرفت

محمداسماعیل خان رهبر پیشین جهادی از طالبان می‌خواهد که به پروسه صلح برگردند زیرا به کمک بیگانگان به قدرت نخواهن...

مطالب اخیر