مطالب مرتبط:

توانمندی زنان یکی از ضروریات حیاتی افغانستان است

سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، ضمن تبریک روز جهانی زن به تمام زنان شجاع افغانستان می‌گوید روز جهانی زن یادآور...

مطالب اخیر