مطالب مرتبط:

عبدالله: حفظ وحدت ملی پاسخ دندان شکن مردم به دشمنان است

رئیس اجرایی دولت وحدت ملی می‌گوید حفظ وحدت پاسخ دندان شکن مردم به دشمنان افغانستان است.

مطالب اخیر